Radiologie dentară

Filme intraorale (retroalveolare):

DENTIX E

Film radiografic dentar de sensibilitate medie, clasa E.

DENTIX F

Film radiografic dental de sensibilitate mare, clasa F.

Filme extraorale:

MEDIX XG

Disponibil în formatul 15x30 cm.

Substanţe pentru prelucrare manuală:

  1. FOMADENT: Revelator lichid concentrat pentru prepararea a 1 litru soluţie de lucru.
  2. FOMADENT F: Fixator lichid concentrat pentru prepararea a 1 litru soluţie de lucru.

Substanţe pentru prelucrare automată:

  1. FOMADENT MD 1,75: Revelator lichid concentrat monocomponent pentru prepararea revelatorului pentru maşini de prelucrare automată.
  2. FOMADENT MF 1,75: Fixator rapid, lichid concentrat monocomponet pentru prepararea fixatorului pentru maşini de prelucrare automată.